Sunday, 22 June 2014

Kali ini kita akan membahas tentang 6 Unsur Dalam Sebuah Peta. Semoga artikel ini bermanfaat bagi kita semua, aamiin.

6 Unsur Dalam Sebuah Peta

Ada 6 unsur dalam sebuah peta agar sebuah peta dapat dikatakan lengkap. Unsur-unsur peta adalah sebagai berikut.

a. Judul Peta
Judul peta mencerminkan isi dan tipe peta tersebut. Misalnya, suatu peta berjudul  "Pulau Kalimantan" berarti peta itu menggambarkan keadaan Pulau Kalimantan.

b. Skala
Skala adalah angka yang menunjukan perbandingan jarak peta dengan jarak      sebenarnya

c. Petunjuk arah/Orientasi
Petunjuk arah sebagai petunjuk arah Barat, Timur, Selatan, dan Utara yang      biasanya digambarkan memakai anak panah. Peta diseluruh dunia             
mewakili keadaan yang sesungguhnya di dalam peta                 

d. Sumber dan Tahun Pembuatan Peta
Sumber dan tahun pembuatan peta untuk mengetahui dari mana peta       tersebut diperoleh dan waktu tahun pembuatannya

e. Simbol peta
Simbol peta adalah tanda-tanda atau simbol konvesional yang umumnya dipakai untuk mewakili keadaan yang sesungguhnya di dalam peta

f. Lattering
Lattering adalah tulisan yang memiliki makna pada peta.

Pertanyaan :
1. Sebutkan 6 unsur dalam sebuah peta !

6 Unsur dalam Sebuah Peta
No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.